Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze” to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program skupia się głównie na poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, usprawnieniu systemów ogrzewania oraz promocji odnawialnych źródeł energii.

Już dziś zadbaj o swój komfort, środowisko i oszczędności i dołącz do programu!

Dla kogo?

Dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Na co i ile?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Weź nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji!
Wysokość dotacji waha się od 40 do nawet 100 procent poniesionych kosztów netto, a wysokość dofinansowania zależy od dochodów właściciela domu.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Formy dofinansowania

 1. Podstawowy poziom dofinansowania

  • dotacja
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 2. Podwyższony poziom dofinansowania

  • dotacja
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  • dotacja z prefinansowaniem
 3. Najwyższy poziom dofinansowania

  • dotacja
  • dotacja z prefinansowaniem

Jeśli chcesz skorzystać z programu „Czyste powietrze” i otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dowiedz się więcej na: czystepowietrze.gov.pl